0

Nexttech | เน็กซ์เทค

บริษัท เน็กซ์ เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 98/2 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

บริษัท เน็กซ์ เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย น้ำยาเคลือบจอมือถือและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์ “จอพลัส” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ซึ่งสินค้าผลิตในประเทศเยอรมนี นำเข้าโดยบริษัท M.B.J. enterprise