×
×

0

0

Do & Don't สิ่งที่เราอยากบอกผู้ใช้งานทุกคนเพื่อให้ได้หน้าจอที่สดใส แข็งแรง และสวยงามที่สุด 3 ข้อ หลักๆ ที่เราอยากบอกให้เข้าใจ


1.    ต้องใช้ผ้าแอลกอฮอล์ทำความสะอาดหน้าจอให้ดีที่สุดก่อนลงน้ำยา2.    ระหว่างรอน้ำยาเซ็ตตัว ห้ามสัมผัสหน้าจอ อย่างน้อย 1 ชม.
3.    ห้ามนำผ้าที่เช็ดคราบน้ำยากลับมาใช้ซ้ำ!×

ติดต่อ