×
×

0

0

เคลือบน้ำยาจอพลัส จะส่งผลเสียต่อ ลำโพง ที่สแกนนิ้ว หรือป่าว?

ไม่มีผลเสียใดๆต่อการทำงานของเครื่อง เนื่องจากน้ำยาจะผสานอยู่บนชั้นของกระจกหน้าจอเท่านั้น

น้ำยาจะไม่เกาะตัวกับวัสดุอื่น การลูบผ่าน ลำโพง ที่สแกนนิ้ว เมื่อน้ำยาแห้งตอนเช็ดน้ำยาส่วนเกินออก ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จะหลุดออก


×

ติดต่อ