×
×

0

0

อย่าทำแบบนี้ จอพลัส ไม่ชอบควรหลีกเลี่ยง


     


   1. ควรหลีกเลี่ยง  ฝุ่นทราย  วัตถุที่  แข็งเกิน 9H จะทำให้หน้าจอของท่านเกิดรอยได้เนื่องจากวัตถุมีความแข็งเกิน 9H

        2. อย่าเอาแอลกอฮอล์ทำความสะอาด จะทำให้ชั้นนาโนที่เคลือบหน้าจอสะลายเร็วขึ้น เพราะเรา "Anti bacteria" อยู่แล้ว

×

ติดต่อ